Vejledning i 8. Klasse

Din uddannelses- og erhvervsvejleder vil introducere dig og din klasse via kollektiv- eller gruppevejledning til uddannelsessystemet, introkursus, studievalgsportfolio og individuelle vejledningssamtaler.

I foråret i 8. klasse skal du og dine klassekammerater på introduktionskursus på ungdomsuddannelserne.

Det er et 5-dages forløb på forskellige ungdomsuddannelser i Nordjylland. Introduktionskurset skal hjælpe dig til at få mere viden om ungdomsuddannelserne og til at blive mere klar over, hvilken ungdomsuddannelser du kan vælge efter 9. eller 10. klasse.


Studievalgsportfolio

Studievalgsportfolioen er et dokument du løbende i 8. og 9. klasse udfylder. Her kan du skrive de tanker, refleksioner og erfaringer der opstår, ved de mange forskellige aktiviteter du er igennem såsom praktik, introkursus, projekter og meget mere.


Læs mere om studievalgsportfolio her

Individuelle samtaler i 8., 9. og 10. klasse

Du vil i løbet af skoleåret blive tilbudt en eller flere individuelle vejledninger hos din uddannelsesvejleder, hvor du kan få vejledning til at finde din rette vej til uddannelse og job.