Vejledning i 9. Klasse

Din uddannelses- og erhvervsvejleder vil introducere dig og din klasse via kollektiv- eller gruppevejledning til nedenstående punkter, så du bedst muligt forberedes til dit uddannelsesvalg:

  • Uddannelsessystemet

  • Brobygning

  • Optagelse.dk

  • Studievalgsportfolio - læs mere her


Brobygning 9. klasse


Brobygning kan være en stor hjælp til at vælge den rigtige uddannelse efter 9. klasse.

Du får mulighed for at komme i brobygning, hvis du ikke er uddannelsesparat, eller hvis du stadig er i tvivl om hvilken ungdomsuddannelse du vil vælge.

Brobygning er et 5-dages forløb på forskellige ungdomsuddannelser i Nordjylland som skal give dig bedre kendskab til ungdomsuddannelserne og motivere dig til at vælge og gennemføre en uddannelse.


Læs mere om brobygning her

Individuelle samtaler i 8., 9. og 10. klasse

Du vil i løbet af skoleåret blive tilbudt en eller flere individuelle vejledninger hos din uddannelsesvejleder, hvor du kan få vejledning til at finde din rette vej til uddannelse og job.