Det er okay at tage imod hjælp!

16.06.2020

Ny rusmiddelstrategi på vej i Hjørring Kommune

Søren Jensen, Centerleder i Center for Børn, Unge og Familier i Børne-, Fritid-, og Undervisningsforvaltningen, Hjørring Kommune. Søren Jensens arbejde befinder sig i Støttesporet, der har til formål at hjælpe børn og unge med at komme i trivsel, så deres fremtidsdrømme kan realiseres.

Siden min start som centerleder for lidt over et år siden, har en proces med at skabe indblik i og overblik over vores indsatser i forhold til at tackle unges brug af rusmidler, været en af flere spændende opgaver.

 Vi vil styrke vores indsats netop her, og det vil vi, da et rusmiddelforbrug  kan få  alvorlige konsekvenser både socialt og adfærdsmæssigt for den unge. Det kan have negativ indvirkning på den unges hverdag: i familien, i skolen eller på uddannelsen eller på arbejdet. Derfor vil den nye rusmiddelstrategi bygge på en helhedsorienteret og tværgående indsats. Desuden er det også vigtigt at den unge får hjælp i rette tid, da risikoen for at forblive i et misbrug er større, jo yngre man er, når man starter.

Af lige præcis den grund arbejder  vi med  tidligt opsporende og forebyggende indsatser, hvor bl.a. SSP-medarbejdere i samarbejde ungeguides, støtte/kontaktkorpset,  samt lærere og pædagoger ude på den enkelte skole eller uddannelsesinstitution, alle løfter i flok. De er alle med til at sikre, at den unge får tidlig hjælp til at komme ud af et begyndende rusmiddelforbrug eller eksisterende misbrug. Samtidig har vi stort fokus på, at overgangen fra barn til voksen, når den unge bliver 18 år, kommer til at foregå så smidigt som muligt. . Derfor samarbejder vi  på tværs af Børne-, Fritid-, og Undervisningsforvaltningen, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesforvaltningen samt Sundhed-, Ældre-, og Handicapforvaltningen om at sikre, at den unge  får den rette  hjælp.

Som en del af støttesporet i Ungegarantien er der særligt fokus på unge, der har  en eller anden form for rusmiddelforbrug. Ungegarantiens ambition om at sikre den unges positive destination skal også ses i sammenhæng med Børne-, Unge- og Familiepolitikken samt Forebyggelses-, og Indsatspolitikken, som har en klar målsætning om at skabe robuste og livsduelige børn og unge, der mestrer livet.

For at opnå dén målsætning er det vigtigt, at vi, der arbejder sammen med den unge, får et fælles sprog omkring rusmidler og at vi er koordineret i en målrettet indsats. Vi skal, i dialogen med de unge, derudover signalere , at det faktisk er ok at bede om hjælp eller få hjælp, hvis man har problemer.