Velkommen til virtuel uddannelsesmesse. Her på siden kan du bl.a. besøge ungdomsuddannelser i - og udenfor - Hjørring Kommune samt lokale virksomheder. Du kan også møde en uddannelses- og erhvervsvejleder og finde inspiration til dit valg af uddannelse. Vi glæder os til at vise dig rundt.


"Jeg fik mere ud af at besøge messen, end jeg havde regnet med. Jeg havde regnet med, at når jeg kom hjem igen, så ville jeg stadigvæk have svært ved at bestemme mig, men jeg synes faktisk, at jeg havde bestemt mig for, hvad jeg ville".

Ida Jacobsen, der går på HTX, besøgte i 2019 uddannelsesmessen i Frysehuset. Hun havde forinden forberedt nogle relevante spørgsmål, bl.a. om det faglige niveau på HTX og EUX.

På messen var der to elever fra hver uddannelse, som bl.a. kunne svare på spørgsmål, hvilket ifølge Ida fungerede: "Super fint". "Så hørte man også deres side af det, så det ikke bare var, hvad lærerne synes, men også hvad eleverne egentligt synes, der havde været fedt".

Repræsentanterne fra uddannelsesstederne var meget tydelige omkring, hvad de havde at tilbyde, og de kunne svare på de spørgsmål, som Ida havde forberedt. Derfor synes hun, at: "Det var en enorm god oplevelse at komme ud og se de forskellige uddannelser".


Aktuelt på uddannelsesmessen har vi fokus på nogle af de uddannelsesmuligheder, der findes i Hjørring Kommune. Klik på nedenstående links og bliv klogere på de tekniske erhvervsuddannelser (EUD) på EUC Nord, HF og STX på Hjørring Gymnasium samt 10. klasse på Hjørring Ny 10.


Få viden om de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nord (EUX)                                            

Få viden om HF & STX på Hjørring Gymnasium (HF/STX)
                                               

Få viden om 10. klasse på Hjørring Ny 10. (10. klasse).  
                                                  


Uddannelses- og Erhvervsvejlederne kan hjælpe dig med at lave en plan for din fremtid. Karrierelæringsvejlederne møder du, når du skal i erhvervspraktik. I videoerne nedenfor kan du blive klogere på, hvad en uddannelses- og erhvervsvejleder samt en karrierelæringsvejleder kan gøre for dig.


Uddannelses- og Erhvervsvejleder

Simon Nørkjær 

Karrierelæringsvejleder

Charlotte Høygaard Hansen


Vi vil gerne hjælpe dig videre på din vej. På nedenstående sider kan du finde den information, som er relevant for dig som ung eller forælder. Bemærk at du skal klikke på billedet.


Ung

Forælder