Messe: Klædt på til uddannelsesvalg

16.06.2020

Uddannelsesmessen skal først og fremmest bidrage til kvalificering af elevernes uddannelsesvalg.

Vi ved af erfaring, at et uddannelsesvalg let kan påvirkes af f.eks. venner eller forældre og det var derfor vigtigt for os, at tage udgangspunkt i den enkelte elevs uddannelsesvalg og give dem værktøjer til at blive endnu mere valgparate.

Da vi påbegyndte planlægningen af uddannelsesmessen, som er målrettet Hjørring Kommunes 8., 9. og 10. klasser samt forældrene, var vi allerede bevidste om, at vi ønskede at gøre det anderledes end vi plejede. Vi valgte derfor at tage afsæt i Ungegarantiens tre strategiske mål; indsigt, udsyn og kompetencer og vejledningsbegrebet: karrierelæring. Via dette afsæt udarbejdede vi et forløb for alle eleverne, som skulle besøge uddannelsesmessen.

Forløbet kaldet ”fem stærke og en joker” gav eleverne en indsigt i deres personlige og faglige styrker. De fem stærkere var elevens eget billede af, hvad de var gode til både fagligt og personligt. Vi udfordrede elevernes indsigt med opgaven, hvor de skulle finde en ”joker” som de skulle besøge på messen. En ”joker” kunne være et spørgsmål til en uddannelsesinstitution, de måske ikke kendte så meget til eller til en virksomhed, de gerne ville høre mere om.

På messen stod uddannelsesinstitutionerne klar til at besvare elevernes spørgsmål og som noget nyt var flere virksomheder også repræsenteret på messen, hvor de besvarede spørgsmål fra alle de fremmødte elever. Flere af virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne havde også egne elever med, som viste hvad de arbejdede med på deres uddannelse eller i virksomheden. Her fik eleverne således et udsyn i blandt andet, hvilke jobfunktioner der fandtes i de deltagende virksomheder samt et overblik over ungdomsuddannelserne.

I ugen efter messen var uddannelses- og erhvervsvejlederne samt karrierelæringsvejlederne på besøg i alle klasserne, som havde besøgt messen, hvor der sammen med eleverne blev reflekteret over, hvilket udsyn de havde fået på messen og hvordan dette udsyn bidragede til en indsigt i deres egne kompetencer og hvordan de kunne se, deres egne styrker ind i de forskellige jobs og uddannelser.

Vi vil med messen også gerne klæde forældrene bedre på, så de kan støtte deres børn i hele processen omkring uddannelsesvalget. Det kan være en udfordring at snakke om job og uddannelse med sit barn, hvis man ikke kender de forskellige virksomheder og uddannelsesinstitutioner, så vi vil derfor gerne via messen udbrede en øget viden til forældrene omkring job og uddannelse. Messen er afslutningsvis et fælles arrangement for virksomheder såvel som uddannelsesinstitutioner, hvor de får muligheden for at vise eleverne hvad de kan tilbyde af job og uddannelsesmuligheder.

For yderligere informationer kan du kontakte Ditte Hansen på e-mail: dih [at] hjoerring [dot] dk, og telefon 41 93 60 64