Om UngekoordineringenUngekoordinering er en del af Ungegarantien i Hjørring Kommune, og her arbejder vi for, at alle unge får en positiv destination. Det lykkes når den unge indgår i at træffe et aktivt valg af sin fremtid, og når alle aktører omkring den unge arbejder koordineret og helhedsorienteret hen mod dette mål. Disse aktører omfatter både professionelle aktører, familiære og sociale netværk samt eksterne samarbejdspartnere fx ungdomsuddannelser og virksomheder.Ungekoordineringens formål er at sikre, at indsatserne og processerne for den unge i overgangen mellem børne- og ungdomsliv til voksenliv håndteres rettidigt og smidigt på tværs af lovgivninger og organisering.Målgruppen for Ungekoordineringen er således unge, der forventes at have et særligt behov for kommunal støtte efter det 18. år for at kunne forfølge deres ’Positive Destination’.


Læs her mere om deltagerne i Ungekoordineringens møder