Styrket vejledning - op til det 29. år

16.06.2020

Vejledningssporet – Britt Manniche

Kan vi i uddannelses- og erhvervsvejledningen favne alle unge fra udskolingsklasserne til og med det 29. år? Ja, det kan vi i en helhedsorienteret og sammenhængende indsats sammen med den unge, den unges netværk, erhvervslivet og alle jer professionelle omkring den unge.

I uddannelses- og erhvervsvejledningen tager vi udgangspunkt i karrierelæringsteorien. Netop denne teori er en del af grundlaget for Ungegarantien med de tre strategiske mål om udsyn, indsigt og kompetencer for den enkelte unge.

Karrierelæringsrammen betyder, at uddannelses- og erhvervsvejlederne i praksis skal sigte mod, at den unge får selvindsigt i drømme, interesser og faglige styrker. Derved får den unge valgkompetence i forhold til uddannelses- og jobmuligheder. Der er dermed fokus på de unges bevidsthed om sig selv, om egen positive destination og om uddannelses- og jobmuligheder. Det betyder også, at alle unge skal udfordres på egne forestillinger om valg af uddannelse og job.

4 nye vejledere
Vi har styrket vores uddannelses- og erhvervsvejledning med 4 nye vejledere pr. 1. januar 2019 – både til vejledningen på grundskoleniveau og for de unge voksne. På grundskoleniveau skal uddannelses- og erhvervsvejledningen indføre de unge i ungdomsuddannelserne, uddannelsessystemet og ansøgningsprocessen. Såvel elever som forældre skal udfordres i deres forestilling om valg af uddannelse og job, og de unges valgparathed skal styrkes for at modvirke om- og fravalg på ungdomsuddannelserne. Alle unge får muligheden for at få individuel vejledning ud fra egne behov, ligegyldigt om man er uddannelsesparat eller ikke.

Kombinerede job- og uddannelsessamtaler på Jobcentret
For de unge voksne (18-29-årige) er de obligatoriske jobsamtaler blevet til kombinerede job- og uddannelsessamtaler, hvor både en beskæftigelsesmedarbejder og erhvervsvejleder deltager. Det vil sikre de bedste forudsætninger for at tilrettelægge koordinerede beskæftigelses- og uddannelsesrettede aktiviteter for den unge.

Vejledningscafé på Jobcentret
Vi ønsker i endnu højere grad at involvere de unge i indsatsen og at være nysgerrige på deres drømme om det gode liv. Derfor har vi etableret Vejledningscaféen, som er det første tilbud, de unge får, når de henvender sig på Jobcentret. Her skal de unges egne erfaringer, perspektiver og forslag høres. De skal inddrages i egen sag og vide, hvilke muligheder der er for at handle med udgangspunkt i deres egne drømme om et godt liv.

Ungeguides til unge med særlige udfordringer
For nogle unge kan ”det gode liv” forekomme diffust og langt ude i horisonten. Særligt i de tilfælde, hvor der er tale om komplekse problemstillinger, som omfatter flere forskellige indsatser. Her har vi en særlig opgave i at koordinere og sammentænke indsatsen. Derfor har vi pr. 1. september 2019 ansat tre Ungeguides, som skal fungere som gennemgående kontaktpersoner for unge med komplekse problemstillinger. Ungeguiden har særligt fokus på at koordinere imellem de professionelle og den unge/familien.