Ungegarantien: Hvad er formålet med dem?

23.05.2022

Artiklen er skrevet af Lukas Jensen. Lukas Jensen har været i praktik i Konsulentafdelingen i Hjørring Kommune, og han skriver her:

"Jeg er 15 år gammel, og går på Bagterpskolen i Hjørring. Jeg har i min praktikuge, oplevet en masse ting. Jeg har fx været til et kvartalsmøde, hvor jeg fik et indblik i, hvordan det var at være til møde som konsulent. Ellers har jeg arbejdet meget med noget data, og så har jeg været i praktik som fritidskonsulent og har været ude og spille disc golf. Desuden har jeg selvfølgelig også skrevet artiklen, som du kan læse her."

I dette interview med ungegarantiens sekretariatsleder, Jesper Nielsen-Man, bliver vi alle introduceret til en masse spændende nyheder og information.

“Formålet er, at de unge mennesker bliver afklaret”   
-Jesper Nielsen-Man

For ifølge Jesper, er der for mange unge, der er for usikre på, hvad 
de vil med deres fremtid. Han har oplevet mange unge, der dropper ud af diverse ungdomsuddannelser. Han mener at en af hypoteserne er, at de unge ikke var afklaret nok, om det var den rigtige uddannelse for dem. 

Og det er lige præcis det, der er ungegarantiens formål - at de unge ikke kommer til at opleve det nederlag

 

Udsyn, Indsigt og kompetencer

Udsyn, indsigt og kompetencer, er unge garantiens tre strategiske mål. Med det ene mål, Udsyn er målet at give de unge plads til at drømme. Omverdenen er med til at bakke op om den unges drøm, så det potentielt kan blive en realitet. Med det andet mål, Indsigt er målet at få de unge til at opnå indsigt i deres egne kompetencer, så de kan nå deres mål. Med det tredje mål, kompetencer er målet at de unge udvikler sig fagligt, for at opnå drømmen om et godt liv. 
Specielt fokus på de unges valgkompetencer 
Jesper mener, at ungegarantiens hovedsagelige formål, er at styrke de unge valgkompetencer. For ikke nok 
med at ungegarantien styrker de unges valgkompetencer i forhold til uddannelser, så vil det også give de unge store fordele at kunne lære at træffe valg og forstå konsekvenserne af deres valg. På den måde kan de unge bruge de kompetencer til ikke bare job, men også til alt muligt andet i livet.