Ungesekretariatet – hvem er vi?

16.06.2020

Ungesekretariatet har til opgave at sikre koordineringen af de forskellige indsatser i Ungegarantien. Det er nødvendigt for, at vi alle kan lykkes, da mange af Ungegarantiens indsatser sker på tværs af områder og med mange samarbejdspartnere.

Ungesekretariatet består af fire faste medarbejdere og en medarbejder, som er tilknyttet én dag om ugen. Hver medarbejder har sit ansvarsområde:

Jesper Nielsen-Man: Procesplaymaker med ansvar for at analysere og udvikle tværgående sags- og arbejdsgange i Ungegarantien.

Morten Agerdal: It-projektleder med ansvar for at udvikle og implementere den kommende Digitale Markedsplads, som elever, lærere og virksomheder kan bruge til fx at søge fritidsjob, slå praktikplads op eller udbyde et undervisningsforløb. Morten er desuden tovholder på den interne evaluering i Ungegarantien.

John Windbirk: Erhvervsplaymaker og bindeled mellem skole, Virksomhedsservice og uddannelses- og erhvervsvejledere. Derudover understøtter John samarbejdet mellem virksomheder og Karrierelæringsvejledere og Praktikkoordinatorer.

Anders Damgaard Lund: AC-fuldmægtig med ansvar for blandt andet kommunikation. Derudover varetager Anders den økonomiske opfølgning på alle indsatser i Ungegarantien samt servicering af arbejdsudvalg, herunder skrive- og planlægningsopgaver.

Katrine Tella Lund: Koordinator fra Virksomhedsservice. Katrine følger blandt andet op på de indsatser, hvor virksomhederne er involveret. Katrine har arbejdsplads i Ungesekretariatet hver onsdag.

Hvis du har spørgsmål til Ungesekretariatet eller til Ungegarantien, er du velkommen til at skrive til ungesekretariatet [at] hjoerring [dot] dk