Vejledning i 7. Klasse  I 7. klasse vil du møde din Uddannelses- og Erhvervsvejleder (UE-vejleder) for første gang.  Vejlederen vil komme og fortælle dig og dine klassekammerater om uddannelsessystemet.