Vejledning på vej mod positiv destination

16.06.2020

Sanni Nørgaard Steffensen, Uddannelses- og Erhvervsvejleder (UE-Vejleder) i Unge- og uddannelsesafdelingen i Arbejdsmarkedsforvaltningen, Hjørring Kommune.

Afdelingens bidrag til Ungegarantien hører til i Vejledningssporet og har til formål at vejlede de unge til de rigtige valg for den enkelte unges fremtid.

Med ungegarantien understøttes de unge til at opnå valgkompetence i forhold til de ønsker og drømme de har for uddannelse og job, og det giver mulighed for at arbejde mere helhedsorienteret.

Som UE-Vejleder fortæller og vejleder jeg de unge om uddannelsessystemet og jobmuligheder. Med Ungegarantien følger indsatsen den styrkede vejledning, hvilket blandt andet betyder, at alle unge fra 7. klasse og frem til den unge fylder 30 år, har mulighed for at få individuelle samtaler og få skabt rum for refleksion i forhold til netop deres personlige uddannelses- eller jobvalg.

De vigtigste elementer i mit arbejde er samarbejde, fleksibilitet og respekt. Disse er alle elementer jeg dagligt har i fokus, når jeg arbejder med de unge. For mig er det vigtigt, at jeg møder den enkelte, hvor de er i livet og arbejder derudfra .

Derfor er det vigtigste i mit arbejde som UE-Vejleder, at mit arbejde gør gavn for de unge, som understøttes og vejledes på vejen til uddannelse eller job. Ligeledes er det vigtigt, at mit arbejde gør gavn for uddannelses- og beskæftigelsesområdet, fordi vi med alle unge har et samlet ansvar for at hjælpe dem videre til deres individuelle positive destination.