Ungegarantien er et netværk bestående af skoler, uddannelsesinstitutioner og virksomheder i Hjørring Kommune, der arbejder sammen om at skabe de bedste vilkår for dig, som er barn eller ung i børnehaveklassen og indtil det 30. fyldte år.

"Det er sjovt at prøve noget forskelligt, og ikke bare sidde ovre på skolen og kigge i en bog"

13-årige Malthe, der går i 7. klasse på Hjørring- Skolen, oplever, at det kan være svært at gå i skole, fordi han har svært ved at sidde stille og samtidigt er ordblind. Derfor har han benyttet sig af det særlige tilbud om at komme i en længerevarende praktik.

To dage om ugen bliver skolebøgerne liggende i tasken, for der er han i praktik som vicevært hos BoVendia i Hjørring.

Ifølge Malthes mor Anja Frederiksen er han blevet meget mere glad, har fået mere tro på sig selv, og kan bedre overskue dagen i skolen.


Vi vil gerne hjælpe dig videre på din vej. På nedenstående sider finder du den information, som er relevant for dig som ung, forælder, lærer eller virksomhed. Bemærk at du skal klikke på billedet.


Ung

Forælder

Lærer

Virksomhed