Ungegarantien er et netværk bestående af skoler, uddannelsesinstitutioner og virksomheder i Hjørring Kommune, der arbejder sammen om at skabe de bedste vilkår for dig, som er barn eller ung i børnehaveklassen og indtil det 30. fyldte år.

"Det er sjovt at prøve noget forskelligt og ikke bare sidde og kigge i en bog"

13-årige Malthe, der går i 7. klasse på Hjørringskolen, oplever, at det kan være svært at gå i skole, fordi han har svært ved at sidde stille og samtidigt er ordblind. Derfor har han benyttet sig af det særlige tilbud om at komme i en længerevarende praktik. 

To dage om ugen bliver skolebøgerne liggende i tasken, for der er han i praktik som vicevært hos BoVendia i Hjørring.

Ifølge Malthes mor Anja Frederiksen er han blevet meget mere glad, har fået mere tro på sig selv, og kan bedre overskue dagen i skolen.

Vi hjælper børn og unge med at finde den rigtige uddannelse, det rigtige job og det gode liv. Med Ungegarantien er der en Positiv Destination til alle.

4 EGU-elever til Krone Vinduer

På EGU er man i praktik i en virksomhed under det meste af uddannelsesforløbet. Man lærer faget på en arbejdsplads, og i korte perioder er man i skole, hvor man undervises i det der knytter sig direkte, til det man arbejder med i virksomheden. De 4 EGU-elever er glade for at være sammen på Krone, så de også kan have et internt netværk på virksomheden.  Inden EGU-eleverne er startet hos Krone Vinduer har de været på et 14-dages skoleforløb på EUC Nord, hvor de er blevet introduceret til nogle af de arbejdsopgaver, de vil møde hos Krone Vinduer.

Emil Haugaard Jensen: ”Det er spændende at være en del af sådan en stor arbejdsplads, og det kan være en udfordring, men der er mange, man kan snakke med og spørge om råd.” Asger Meng Dahl tilføjer: ”ja, de har været rigtig gode til at tage imod os”.
 

Rasmus Pedersen i Sindal Superland

Rasmus Pedersen, der i foråret 2020 gik i 9. klasse på Sindal skole, var meget træt af at gå i skole.

Om eftermiddagen gjorde han rent i slagterafdelingen i Sindal Superland, og en en dag manglede slagtermesteren Lars en ekstra hånd. Derfor spurgte han den skoletrætte Rasmus, om han ikke kunne tænke sig at komme i en længerevarende praktik. Det ville han meget gerne!

Det blev hurtigt klart for både Lars og Rasmus, at det var et rigtig godt match. Derfor gik der ikke ret lang tid før butikschefen Johnny og slagtermesteren Lars tilbød Rasmus en læreplads som slagter.

Det var en meget glad og stolt Rasmus, der utålmodigt måtte vente på, at han havde opfyldt sine 9 års undervisningspligt, før han den 1. juli 2020 skrev under på sin lærekontrakt med Sindal Superland.