Vil du hjælpe unge med at træffe valg om uddannelse og job?

Alle virksomheder inviteres til at indgå i et forpligtende samarbejde om at hjælpe alle unge med at definere deres positive destination.

Der er mange fordele ved at blive Garantipartner i Ungegarantien.

Det er en investering i fremtiden, bl.a. hvad angår kvalificeret arbejdskraft, men det er også en mulighed for at løfte et socialt ansvar overfor de unge, som har brug for udsyn, indsigt og kompetencer.

Alle virksomheder kan blive Garantipartnere, når de vil forpligte sig på at hjælpe alle, der henvender sig til dem, med at forfølge deres positive destination.

Du kan høre meget mere om fordele og forpligtelser som Garantipartner i Ungegarantien ved at kontakte Ungesekretariatet på ungesekretariatet [at] hjoerring [dot] dk.

Ungegarantien gavner både de unge og virksomhederne i Hjørring Kommune.

Du kan som virksomhed være med til at understøtte de unge i deres valg og afklaringer samtidig med, at du sikrer virksomhedens fremtidige rekrutteringsbehov.

I videoen nedenfor kan du høre fire frontløbere udtale sig om, hvorfor Ungegarantien er en god ide.

Virksomhedernes perspektiv på Ungegarantien

Video: Hjørring Kommune / Hans Ravn