Tag en skoleelev i erhvervspraktik

Erhvervspraktik er et udstillingsvindue for jeres virksomhed og branche, og det er en god eksponering i forhold til rekruttering, fordi de unge gennem erhvervspraktik får lov til at blive klogere på deres kommende arbejdsliv.

Det skaber også værdi for lokalsamfundet, at I som virksomhed stiller jer til rådighed for lokale skoler og dermed bidrager til, at de unge kan se en fremtid i lokalsamfundet

Samtidig får I som virksomhed også mulighed for at få et ungt blik på jeres virksomhed.

I den digitale folder til venstre, finder du alle praktiske informationer, når du som virksomhed skal have en ung i erhvervspraktik.

Virksomhederne er en nøgleaktør i Ungegarantien.

Virksomhederne i Hjørring Kommune skal kunne rekruttere de medarbejdere, de har brug for.

Det betyder at alle gode kræfter skal samles om at hjælpe de unge med at forfølge deres positive destination - det vil sige til at træffe de rette valg om uddannelse og job.

Alle virksomheder inviteres derfor til at indgå i et forpligtende samarbejde om at hjælpe alle unge med at definere og nå deres positive destination.

I den digitale folder til venstre kan du blive klogere på, hvordan vi i fællesskab får alle unge i job eller uddannelse og dermed sikrer jeres fremtidige rekrutteringsmuligheder.

Det er praktikkoordinatoren, der er bindeled mellem den unge, virksomheden og skolen i forbindelse med erhvervspraktik.

Praktikkoordinatorerne hjælper alle unge, der skal i erhvervspraktik med at koordinere og aftale konkret med lokale virksomheder.

Nedenfor finder du deres kontaktoplysninger.

 

Tårs Skole og Løkken-Vrå Skole:
Morten Horne
Tlf: 41936002
Mail: morten [dot] horne [at] hjoerring [dot] dk

Sindal Skolecenter:
Per Hejlesen
Tlf: 41937574
Mail: per [dot] hejlesen [at] hjoerring [dot] dk

SkoleCenter Hirtshals:
Jørgen Jensen
Tlf: 41224202
Mail: joergen [dot] jensen [at] hjoerring [dot] dk

Hjørring Nordvestskole:
Laila Hingelbjerg Sørensen
Tlf: 41936077
Mail: lhs [at] hjoerring [dot] dk

Hjørring Sydøstskole:
Susanne Olesen
Tlf: 41223820
Mail: susanne [dot] olesen [at] hjoerring [dot] dk

Hjørring Ny 10, Heltidsundervisningen og Hjørringskolen:
Charlotte Høygaard Hansen
Tlf: 41936087
Mail: charlotte [dot] hoygaard [dot] hansen [at] hjoerring [dot] dk