Evaluering af Ungegarantien

Det er en væsentlig del af Ungegarantien at monitorere og evaluere indsatser løbende.

Der foretages forskellige former for målinger og evaluering af Ungegarantien.

Læs mere om intern og ekstern evaluering her: 

Læs den samlede fremstilling om Ungegarantien her.

Hjørring Kommunes Byråd vedtog enstemmigt i maj 2019 Ungegarantien, der er et enestående samskabelsesprojekt mellem kommunen og en bred kreds af virksomheder i kommunen.

Rapporter og dokumenter

Her på siden finder du vigtige dokumenter og information om Ungegarantien.