Rapporter og dokumenter

Her på siden finder du vigtige dokumenter og information om Ungegarantien.

Læs den samlede fremstilling om Ungegarantien her.

Hjørring Kommunes Byråd vedtog enstemmigt i maj 2019 Ungegarantien, der er et enestående samskabelsesprojekt mellem kommunen og en bred kreds af virksomheder i kommunen.

Statusrapport

Hver år udarbejder Ungegarantien en statusrapport om årets gang med input fra de fire forskellige spor.

Evaluering af Ungegarantien

Evaluering af Ungegarantien

Delrapport 1 af Evaluering af Ungegarantien i Hjørring Kommune udarbejdet af Aalborg Universitet er nu klar til læsning. Evalueringen består blandt andet af svar fra en spørgeskemaundersøgelse om Ungegarantien for forældre, der sidste skoleår havde børn i 7. klasse. Evalueringen bygger også på interview af de unge, hvor der bl.a. er fokus på de unges liv udenfor skolen og deres drømme og håb for fremtiden. Det er Nanna Friche og Line Frejlev fra Aalborg Universitet, Center for Uddannelsesforskning Institut for Kultur og Læring, der står bag evalueringen.

Kvalitetsrapport for Uddannelses. og Erhvervsvejledningen