Ungeguider

Ungeguidens hovedopgaver er at støtte den unge i at realisere sin uddannelsesplan for dermed at komme videre i livet. Unge, der af sociale eller personlige årsager har behov for støtte, tilknyttes en gennemgående kontaktperson – Ungeguiden.

Fokus i kontakten med den unge vil være uddannelsesrettet/ jobrettet, med fokus på, at den unge når sin positive destination. Hvis den unge i forvejen er tilknyttet enten en kontaktperson fra Børne-/familieafdelingen eller en mentor, vil denne også varetage funktionen som Ungeguide. Der skal også i disse tilfælde laves en henvisning.

Forløbet sluttes når den unge er godt forankret i uddannelse eller job.

Nedenfor kan du finde kontaktoplysningerne på ungeguiderne i Hjørring Kommune.

Britta Fisker Ejstrup

Ungeguide - Primært på FGU
Tlf: 41937541
britta [dot] fisker [dot] ejstrup [at] hjoerring [dot] dk

Anders Højrup Nørgaard

Ungeguide
Tlf: 41936184
Ahn [at] hjoerring [dot] dk

 

Jeanette Kjærsgaard Andersen

Ungeguide
Tlf: 41226198
jka [at] hjoerring [dot] dk