Nyttige Links

Vi har lavet en samling af links, der på den ene eler anden måde kan have inyteresse for dig, der anvender eller skal til at anvende Ungegarantien.dk.

Folder til unge og forældre om erhvervspraktik

Folder til Virksomhederne om erhvervspraktik

Passet - det gode liv