Vejledning for unge mellem 15 og 17 år

Når du forlader grundskolen efter 9. eller 10. klasse, skal du have en uddannelsesplan.

Er du er mellem 15 og 17 år, og er du ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller anden aktivitet, der sigter mod uddannelse er din Uddannelses- og Erhvervsvejleder forpligtet til at sørge for, at du bliver tilbudt vejledning. Du vil derfor blive kontaktet og få tilbudt en vejledningssamtale. Hvis du ikke er klar til uddannelse, så findes der andre aktiviteter, du kan gå i gang med f.eks. praktik.

Praktik

Ulønnet praktik er en anden mulighed for dig, som ikke er klar til at gå i gang med en uddannelse. I en praktik får du en fornemmelse af, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads. Desuden får du kendskab til et eller flere fag og bliver på den måde mere afklaret i forhold til valg af uddannelse. Praktik kan indgå som en del af din uddannelsesplan. Vi kan hjælpe dig med at finde et praktiksted.

Job

Er du ikke klar til at gå i gang med en uddannelse, kan et job være en god mulighed. Ud over at tjene penge lærer du, hvordan det er at være på en arbejdsplads. Et job kan hjælpe dig med at bevare en struktureret hverdag, hvilket er en fordel ved overgangen til uddannelse. Desuden kan et arbejde give dig idéer til valg af uddannelse.


Din Uddannelses- og Erhvervsvejleder i Hjørring kommune står parat til at hjælpe til at hjælpe dig videre.


Find din vejleder her