Den unges repræsentant hos virksomhederne

16.06.2020

Line S. Dam, virksomhedskonsulent i Virksomhedsservice, Jobcenter Hjørring i Arbejdsmarkeds-, og Uddannelsesforvaltningen.

Som virksomhedskonsulent i Jobcentret bidrages der med at udbrede kendskabet til Ungegarantien blandt kommunens virksomheder. På den baggrund tilbydes de rette virksomheder at blive Garantipartner i Ungegarantien.

For de unge kan en virksomhedspraktik på det rette sted, være præcis dèt, der gør, at de får lyst til at tage en uddannelse, eller de får mod på at søge et job. De opdager glæden ved at få kollegaer og spændende opgaver og vigtigst af alt, at de får et bedre liv med følelsen af, at de også kan bidrage med noget.

I indsatsen omkring Ungegarantien er det derfor vigtigt, at vi får de rette virksomheder med i et forpligtende samarbejde. Vi har fokus på virksomheder, der vil committe sig til at hjælpe unge, brænder for at motivere dem, og vil gå den ekstra mil for at vi sammen lykkedes med at klæde unge meget bedre på til deres kommende voksenliv på arbejdsmarkedet.

Som virksomhedskonsulent i Ungegarantien, er jeg den unges repræsentant ude på virksomhederne, dvs. jeg arbejder altid for at vi kommer i mål med den unges ønske til formålet med indsatsen. Samtidig har alle Garantipartnere i Ungegarantien udpeget deres egen interne virksomhedsmentor, der hjælper den unge med udfordringer som kan dukke op i løbet af praktikforløbet.

Yderligere information