Den forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år

  • der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse

  • ikke er i gang med en ungdomsuddannelse

  • eller som ikke er i arbejdeHvis du ikke føler dig parat til at gå i gang med eller gennemføre en ungdomsuddannelse, er FGU måske noget for dig. Formålet med FGU er, at du efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

På FGU i Hjørring kan du vælge mellem tre uddannelsesspor

  • Almen grunduddannelse (agu)

  • Produktionsgrunduddannelse (pgu)

  • Erhvervsgrunduddannelse (egu)


FGU er en ny uddannelse, der forbereder dig på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller komme i job.

Den forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til dig, der er under 25 år og endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager.

Formålet med FGU er, at du efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

FGU består af forskellige uddannelsesspor, som kan tilpasses dine behov og interesser.

Hvis du vil søge om optagelse på FGU, skal du altid til en samtale med en Uddannelses- og Erhvervsvejleder som vil vurdere, om du tilhører målgruppen.

Hvis du synes at FGU lyder som noget for dig, så kontakt din uddannelses- og erhvervsvejleder.