Specialvejledning i grundskolen

I vejledningen tages der udgangspunkt i den enkelte og der tages hensyn til den unges livssituation. Målet er, at der inden afslutningen af 9. klasse er udarbejdet en uddannelsesplan for det videre forløb omkring uddannelse eller job.

I specialvejledningen indgår:

 • Udarbejdelse af uddannelsesplan i samarbejdet med skolen

 • Formidling af praktik

 • Forældresamarbejde

 • Samarbejde med PPR, sagsbehandlere m.m.

 • Kontakt til relevante ungdomsuddannelsesinstitutioner


STU er for de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, selvom der ydes specialpædagogisk støtte til eleven. Ifølge lovgivningen har unge med særlige behov krav på denne særligt tilrettelagte 3-årige ungdomsuddannelse, efter afsluttet grundskole.Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) .


Læs mere om STU her

Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, har ret til at søge om en særlig 3-årig ungdomsuddannelse.

Målgruppen kan være:

 • Unge med svære bevægelseshandicap

 • Multihandicappede unge

 • Unge med autisme

 • Unge med ADHD

 • Andre psykiske lidelser

 • Unge med erhvervet hjerneskade>