Velkommen til Ungegarantiens informationsside om udlandsophold

Der kan være forskellige grunde til, at man gerne vil til udlandet:

Det kan være, at du ønsker at studere og dygtiggøre dig i udlandet?

Det kan også være, at du ønsker at arbejde i udlandet for at opleve en anden hverdag end den i Danmark?

Eller måske du bare har lyst til at rejse ud og opleve andre landes kultur og befolkning?

Det er en stor beslutning både personligt og økonomisk at studere i udlandet. Der er muligheder, men også regler og begrænsninger for, hvad der kan lade sig gøre. Du kan eventuelt læse mere på fundraising.how, hvor der er flere relevante artikler om fonde og legatsøgning for studerende.

Du kan også finde god hjælp og inspiration på udiverden.dk, hvor du finder informationer og forslag til aktiviteter og ophold.

Det kan være en mulighed at medbringe statens uddannelsesstøtte (SU), hvis et udenlandsophold indgår som en del af en dansk uddannelse, der opfylder særlige betingelser.

Et studieophold i udlandet kan være af kortere eller længere varighed. Det kan du undersøge nærmere på din pågældende uddannelse, som har større eller mindre erfaring i at sende elever til udlandet.

En anden mulighed kunne være et år på High School, som giver dig både en faglig og personlig udvikling samtidigt med, at du får dybere forståelse for kulturen i dit værtsland. Du skal selv arrangere dit High School ophold i udlandet, som kan foregå før eller under din ungdomsuddannelse.

Der findes mange rejsebureauer, der har specialiseret sig i High School ophold. Du kan søge mere viden om disse selskaber på Google.

ERASMUS er et uddannelsesprogram, hvis formål er at fremme samarbejdet mellem danske uddannelsesinstitutioner og uddannelsesinstitutioner i EU's medlemslande. Det er uddannelsesinstitutionerne, der informerer om og arrangerer udveksling og andre samarbejdsprojekter indenfor disse rammer.

Det Europæiske Solidaritetskorps er et EU-initiativ, der giver dig mellem 18 og 30 år mulighed for at udføre frivilligt arbejde i hele Europa.

Læs mere om ERASMUS og Det Europæiske Solidaritetskorps ved at klikke på billederne nedenfor.

Du har også mulighed for at komme i praktik i udlandet, hvis du går på HHX eller er i gang med en erhvervsuddannelse på EUD eller EUX. Se videoen nedenfor eller læs dig klogere på dine muligheder for at komme i praktik i udlandet.

Kunne du tænke dig at komme til udlandet og arbejde?

Når du søger arbejde i et andet land, skal du selv sørge for at arrangere opholdet, og sikre at de praktiske ting er i orden, inden du tager afsted.

Du vil få løn, som svarer til minimumslønnen i det land, du arbejder i.

Klik på billederne nedenfor og bliv klogere på aktuelle jobmuligheder i udlandet, ansættelseskrav, hvordan du får hjælp til at finde et arbejde mv.

Dansk Udlandsrekruttering

 Dansk Udlandsrekruttering tilbyder jobs til unge og hjælper især mange, som har sabbatår efter ungdomsuddannelse eller uddannelse.