Virkeligheden føres ind i skoledagen

16.06.2020

Ved at inddrage virksomheder, og lade de unge opleve skolefagene anvendt i en jobsituation, skabes der refleksion over egne styrker, egen læring og en bevidstliggørelse om muligheder.

Det er det, vi kalder "karrierelæring", og det skal styrkes gennem hele den unges liv i grundskolen. 

Som erhvervsplaymaker er min kerneopgave skole-virksomhedssamarbejdet. Jeg har en udpræget tværgående rolle mellem interne forvaltninger samt i snitfladen med eksterne aktører. I Ungesekretariatet er jeg således bindeled mellem skoler, virksomhedsservice og Uddannelses- og Erhvervsvejledere. Desuden understøtter jeg samarbejdet med virksomheder som koordinator af et netværk bestående af 7 Karrierelæringsvejledere og Praktikkoordinatorer, der arbejder direkte ind i dette felt.

Skole-virksomhedssamarbejdets formål står på to ben – dels at kvalificere og supplere skolens fag gennem praksisnære og anvendelsesorienterede undervisningsformer, og dels at styrke de unges udsyn i forhold til uddannelse og job i lokale virksomheder. Der er med Ungegarantien afsat 25 timer om året på alle klassetrin til emnet Uddannelse og Job, og hér giver det netop god mening at inddrage omverdenen, og lade de unge blive nysgerrige på sig selv og på egne kompetencer, evner indenfor samarbejde mv.

Med Ungegarantien er erhvervspraktikken igen kommet i fokus og er blevet obligatorisk i 9. klasse. Det betyder, at de unge får mulighed for at stifte bekendtskab med jobmuligheder og funktioner, der findes i lokale virksomheder. Samtidigt får de indblik i uddannelsesveje, hvormed de kan styrke afklaringen om eget uddannelsesvalg, der matcher den enkelte unges drøm.

Virksomhederne spiller således en vigtig og uvurderlig rolle – både på det faglige og det personlige plan. En rolle som kun kan varetages dér, hvor det sker. Og virksomhederne i Ungegarantien har forstået vigtigheden af at investere i fremtidens arbejdskraft, og dermed medvirke til at indfri de unges drømme, samtidigt med at sikre fremtidig rekruttering af kompetente medarbejdere.

For yderligere informationer kan du kontakt John Windbirk på e-mail john [dot] windbirk [at] hjoerring [dot] dk eller på telefon: 22 95 18 18.