Virksomheder er vigtige samarbejdspartnere

16.06.2020

For at styrke grundskolens praksisnære undervisning og Den Åbne Skole er det vigtigt, at der er samarbejde med virksomhederne i hele Hjørring Kommune. Virksomhedsservice har ansvaret for at hverve virksomheder til Ungegarantien.

60 virksomheder har indtil videre tilsluttet sig Ungegarantien som Garantipartnere. Det er et tal, der stiger hver uge. Mange virksomheder har dermed allerede forpligtet sig til Ungegarantien og er klar til at tage imod de unge ude i virksomhederne.

Hvad er en garantipartner?
Som Garantipartner forpligter virksomhederne sig til at hjælpe alle unge, der henvender sig, med at forfølge deres unikke drømme om uddannelse og job. Hvis virksomheden ikke selv har mulighed for at tilbyde den unge praktik, læreplads eller job, er virksomheden forpligtet til at guide den unge videre til en anden virksomhed, en praktikkoordinator eller en virksomhedskonsulent. Der er altså en "garanti" for, at den unge bliver hjulpet videre.

Derudover forpligter Garantipartnerne sig til at samarbejde om udsatte unge i et rimeligt omfang og at være ambassadører for hele ungeindsatsen.

Garantipartnere har desuden mulighed for at tilvælge en række andre indsatser, som den enkelte virksomhed forpligter sig på. Det kan blandt andet handle om forskellige forløb for unge, som fx lærlingeforløb, introjob og fritidsjob. Eller det kan handle om samarbejde med grundskolen, som fx erhvervspraktik, virksomheden ind i grundskolen, grundskolen ud i virksomhederne og ungemesser.

Én indgang til virksomhederne
På hver grundskole med en overbygning er der blevet ansat en praktikkoordinator og en karrierelæringsvejleder. Al samarbejde med en Garantipartner bliver koordineret af disse to i samarbejde med Garantipartnerens kontaktperson i Virksomhedsservice.

Den fælles opgave
Det er dejligt at se, at virksomhederne bakker op om Ungegarantien. Kun i et samarbejde mellem virksomhederne og Hjørring Kommune kan vi lykkes med indsatsen og sammen sikre, at vores unge mennesker bliver hjulpet på vej mod deres positive destination, og at kommunens virksomheder også i fremtiden kan rekruttere medarbejdere.