Velkommen til Ungegarantiens informationsside for lærere

Her på siden kan du bl.a. finde inspiration til, hvordan du som lærer kan tilrettelægge din undervisning med fokus på uddannelse og job. Du kan ligeledes besøge den virtuelle uddannelsesmesse.

COVID-19 har ændret unges muligheder for at få kendskab til ungdomsuddannelserne. På emu.dk kan du finde materialer til digitale aktiviteter og undervisning, der introducerer udskolingselever for ungdomsuddannelserne. Klik på nedenstående billede for at læse mere.

I Ungegarantien vil vi gerne hjælpe dig som lærer med at tilrettelægge undervisningen i grundskolen med inddragelse og inspiration fra virksomheder, erhvervsuddannelser, ungdomsuddannelser og kulturinstitutioner. Derfor har vi udviklet en række undervisnings- forløb, som du frit kan anvende i din undervisning i emnet Uddannelse og Job.