I Ungegarantien vil vi gerne hjælpe dig som lærer med at tilrettelægge undervisningen i grundskolen med inddragelse og inspiration fra virksomheder, erhvervsuddannelser, ungdomsuddannelser og kulturinstitutioner. Derfor har vi udviklet en række undervisningsforløb, som du frit kan anvende i din undervisning i emnet Uddannelse og Job.